Rolniku pamiętaj!

 

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

 

Rolniku pamiętaj o bezpiecznej obsłudze maszyn i urządzeń!

"Mechanizacja prac w rolnictwie zwiększa wydajność produkcji w gospodarstwie rolnym                         i ogranicza jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowanie lub przygotowanie maszyn do pracy, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Jak się przed tym ustrzec - radzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie"

"Najczęstszymi przyczynami wypadków są: zły stan techniczny maszyn, zwłaszcza brak osłon                      i hamulców oraz niesprawny układ kierowniczy, używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań, regulacja maszyn będących w ruchu, używanie nieodpowiedniej odzieży i remontowanie urządzeń we własnym zakresie bez odpowiednich narzędzi."

Nie każdy może obsługiwać maszynę

"Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasadny bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Najważniejsza zasada - maszyny mogą obsługiwać osoby zdrowe, dorosłe, przeszkolone i posiadające wymagane uprawnienia. Rolniku, nie przystępuj do pracy, jeżeli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości - masz złe samopoczucie. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, noże, bijaki, tarcza piły                    i szlifierki kątowej. Należy dbać o dobry stan osłon tych elementów."

Używaj maszyn zgodnie z przeznaczeniem

"Właściwa eksploatacja maszyn zwiększa szansę na bezpieczną pracę w gospodarstwie. Rolniku! Nie używaj ciągników nieprzystosowanych do danej pracy, nie przewoź ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, nie zezwalaj na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, nie zezwalaj na przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną współpracującą, nie dopuszczaj do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn w pomieszczeniach o słabej wentylacji, ani nie uruchamiaj ich w pomieszczeniach drewnianych. "

Jak bezpieczne parkować

"Parkuj maszyny tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach i pomieszczeniach oraz nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób. Zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynym zjechaniem z pochyłości, podpieraj zaczepy maszyn. "

Zaniedbanie może spowodować wypadek

"Rolnik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną, prawidłowe wyposażenie i przygotowanie do pracy obsługiwanych maszyn. Nie można dopuścić do tego, aby przewożony ładunek spadł podczas jazdy. Ważne jest, aby używać wyłącznie przyczep z podwyższonymi burtami lub obudowanych siatką i zabezpieczać ładunki pasami. Rolniku! Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, rób sobie przerwy na odpoczynek, bo zmęczenie, podobnie jak choroba, obniża sprawność. Nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym i dzieciom!"

Pamiętaj o niebezpieczeństwach!

"Podczas pracy z maszynami rolnik narażony jest na: skaleczenie lub pochwycenie przez ruchome części, uderzenie przez zerwany element - pas, linę, łańcuch, przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, upadek, poparzenie, przejechanie lub potrącenie. Podczas pracy należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i innych!"

KRUS Strzelin

 

Do  opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.