Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej i ul. Sportowej w Łagiewnikach.

Zakresem inwestycji jest budowa chodnika pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Truskawkowej i Sportowej.
Początek inwestycji: skrzyżowanie z ul. Poziomkową a koniec: włączenie do istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na ul. Sportowej.
Chodnik pieszo – rowerowy będzie miał długość ok. 950,0 mb, szerokość chodnika 2,50 m + krawężnik 0,15 m.
Chodnik będzie miał oznakowanie poziome z namalowanymi przejściami dla pieszych.
Termin realizacji zadania to 29 październik 2021 r. a koszt brutto to 436.840,65 zł.
 
 
Przebudowa ul. Truskawkowej
0
0