Spacerkiem po Łagiewnikach

Gmina Łagiewniki przekazała protokólarnie teren przy ul. Łowieckiej firmie Turpis sp. z o.o. z Wrocławia, która została wykonawcą Przedszkola Gminnego w Łagiewnikach. Firma zaczęła od ogrodzenia terenu i rozpoczęła prace ziemne.

Następną zauważalną zmianą w Łagiewnikach są zmodernizowane schody łączące ul. Dolną z ul. Jedności Narodowej. Wykonano nie tylko schody, ale również pochylnię dla wózków dziecięcych. To bardzo potrzebne zadanie zostało zrealizowane w całości dzięki środkom pochodzących z funduszu sołeckiego. Prace wykonała firma: „RS – Usługi Brukarskie Stanisław Sikora” z Księgienic Wielkich. Koszt zadania: 20 000,00 zł.

Na ukończeniu są prace związane z modernizacją drogi dojazdowej go gruntów rolnych- ul. Zielonej. Zakresem inwestycji objęta jest droga gruntowa od granicy drogi krajowej DK39 - relacji Łagiewniki – Strzelin do istniejącej ul. Wrzosowej W ramach tego zadania położono asfalt na długości 426 mb, szerokości jezdni 4,0 m z obustronnym poboczem po 0,5 m oraz oznakowano pionowo.

Wartość całego zadania szacowana jest na poziomie ok. 200 000,00 zł. 14 maja dla Gminy Łagiewniki Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko imieniu samorządu województwa przekazał promesę Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi w wysokości 108 360,00 zł, a pozostała część zadanie została sfinansowana z budżetu Gminy Łagiewniki.

We wrześniu zakończono prace modernizacyjne, które polegały na położeniu nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Jaźwinie, Ratajnie i Stoszowie.

 

0
0