UWAGA SZANOWNI PAŃSTWO, PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI !!!

Wójt Gminy Łagiewniki, przypomina, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia obowiązujące w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.

 

          Zgodnie z art. 18  ust. 12 pkt 5 lit. a, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 poz.2277) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 ¹ ust. 2.

        Zgodnie z art. 18  ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łagiewniki po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
  2. Za pośrednictwem poczty – można wysłać dwa wypełnione i podpisane egzemplarze oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.
  3. Poprzez wrzucenie dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzy oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej przy wejściu do Urzędu Gminy Łagiewniki (proszę pamiętać, że w tej sytuacji nie otrzymacie Państwo potwierdzenia złożenia oświadczenia).
  4. Za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na adres:   /kn6tnt963c/skrytka

 

Opłaty za zezwolenia obowiązujące w 2021 r należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Łagiewniki. B.S. Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr konta: 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Referatu Spraw Obywatelskich Panią Eweliną Wolak pod nr telefonu: 74/66-33-428.
 

 

OŚWIADCZENIE ZA ROK 2020 - POBIERZ