Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska i jest skierowany do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem i zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem. W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy plakat i ulotkę w wersji pdf z prośbą o zamieszczenie informacji na temat projektu na Państwa stronie internetowej i social mediach.

 

W razie dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikiem WARR SA, p. Anną Krupińską (anna.krupinska@warr.pl), pod numerem telefonu 887 350 153.