Zapraszamy do udziału w obradach XLI Uroczystej Sesji Rady Gminy Łagiewniki

 

Sztandar Gminy Łagiewniki strona lewa:

Sztandar Gminy Łagiewniki strona prawa:

 

 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Łagiewniki będzie transmitowana pod adresem:

TRANSMISJA OBRAD RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

 

 

1
0